Kur'an EĞİtİmİnde YaŞ SInIrI kaldIrIlSIn

KURAN EĞİTİMİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN

28 Şubat siyasi iradesi, Kuran eğitiminin potansiyel suçlu imal ettiği algısını inşa etmek üzere 22/ 07/1999 tarihinde, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yaptığı düzenleme ve adı geçen kanunun EK: 3. Maddesi ile Kur’an-ı Kerim ve meali eğitimi verenlere ve bu eğitimi alanlara ilişkin yasaklar getirmiştir. Statükolarının devamı için yaslara ve yasaklara sığınmak yoluna gitmişlerdir.

Eğitim Biliminin, eğitim için önemli olduğunu belirttiği yaşlarda, çocuklarımızı Kur’an’dan uzaklaştırmanın yolu olarak, Kur’an eğitimine 12 ve 15 yaşları sınırını getirmişlerdir. Yaz Kur-an Kursları için 12 yaş, kesintisiz zorunlu eğitimle kış Kur-an Kursları için 15 yaş sınırı dayatılmış ayrıca Kur-an ve Mealini öğrenmek isteyenlere yardımcı olan ve yasada belirtilen yaş sınırını dikkate almaması gerektiğine inanan kişi ve kuruluşlara ise cezai müeyyideler belirlenmiştir.

28 Şubat dönemi ürünü hukuksuzlukların çoğunun tarih olduğu bir dönemde, Kur’an- ı Kerim ve Meali eğitim ve öğretimi için konulan yaş sınırı halen devam etmektedir. Kaldırılmamış bu yaş sınırı ve mevzuattan tasfiye edilememiş olan hükümler sebebi ile pek çok kişi yargılanmış, para cezasına çarptırılmıştır.

Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesinin önüne konulan yasal engeller, inanç ve ibadet hakkı ile eğitim ve öğretim hakkı gibi temel hakların ihlalidir. Bu ihlallerin bugüne dek sürmesi, bu yasakları koyanlar ve halen kaldırmayanlar için hesabını veremeyecekleri bir utanç ve vebaldir. Hükümet üyesi bakanlar tarafından bu yasağın kaldırılacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ama bu açıklamaları destekleyen fiili adımlar atılmamıştır.

MAZLUMDER 2009 yılında “imza at yaş sınırını kaldır” isimli bir imza kampanyası başlatarak, topladığı 70.000 imza ile 28 Şubat ve onu sürdüren siyasi iradenin baskı ve tahakkümünü kabul etmediğini, Kur’an-ı Kerim ve Meali eğitimine yönelik sınırlamaların kaldırılmasını talep ettiğini ifade etmiş ve toplumun bu yöndeki kararlılığına tercüman olmuştur.

TC. nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve TC. Anayasasında; devlet hiç kimseyi eğitim hakkından yoksun bırakamaz. Ve devletin, eğitim ve öğretim haklarının önüne engel koymak değil, eğitim ve öğretim haklarının önündeki engelleri kaldırmak zorunluluğu vardır. Devletin verilecek eğitimde anne babanın kendi dini ve felsefi inançlarına göre eğitim verilmesini isteme hakkına saygı gösterme ve bu anlamda gerekli kolaylıkları sağlama ödevi vardır.

MAZLUMDER, bugün eş zamanlı olarak 20 ilde gerçekleştirmekte olduğu sivil itaatsizlik eylemiyle,

1- 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası ile getirilen Kur’an-ı Kerim ve meali eğitimi için belirlenen yaş sınırları kaldırılmalıdır.

2-Kur’an Kursu ve din eğitimi kişi hak ve özgürlükleri içinde mütalaa edilmeli, bu konuda yürürlükteki mevzuat gözden geçirilerek kişilerin evlerinde yapacakları eğitim ve öğretim faaliyetleri suç kapsamından çıkarılmalıdır.

3-Dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim ve meali eğitimi için Kur’an Kursu açmanın önündeki engeller kaldırılmalı, şartlarını gerçekleştirebilen özel kişi ve kurumlara Kur’an Kursu açma imkânı tanınmalıdır.

Mazlumder, inanç ve ibadet hakları ile eğitim ve öğretim hakları ihlallerinin önündeki tüm hakların kaldırılmasını, hakların özgürce ve etkin olarak kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin derhal yapılamasını beklemektedir. Bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmaya hazırdır ve sorunun takipçisi olacaktır.

MAZLUMDER KONYA ŞUBE BAŞKANI

DERVİŞ ARGUN

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basında MazlumderTarih 2011-08-20
Okunma Sayısı : 937
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Şems-i Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak Adalet İşhanı Kat:1 No: 12 Daire 109 Karatay KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 3776637

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari