İSRAIL APARTHEIDINE MEYDAN OKUMAK – UÇAKLA

Heraklit bir zamanlar şöyle demişti: “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Gerçekten de insanlık tarihi değişimin tarihidir ve Filistin'e Hoş Geldiniz projesi işte bu geleneği izliyor.

Statükoya meydan okumadan hiçbir değişim meydana gelmez. Modern çağda bile çok az insan ABD'deki medeni haklar, Avrupa'da aydınlanma, köleliğe son verilmesi, kadınlara oy hakkı verilmesi ve dünya genelinde demokrasilerin kurulması gibi şeyleri nasıl başardığımızı anlamak konusuna kafa yoruyor. Adaletsiz bir durumdan (statüko) doğan tüm bu değişimler, kitle hareketi aracılığıyla gerçekleşti.

Bugün ufkumuzda görünen elbette ki on yıllar süren diktatörlüklerden – bu yapıların çoğu Batı tarafından yaratıldı ve desteklendi – özgürlük için can atan Arap halkının kitlesel hareketidir.

Adaletsizliğe isyan elbette ki Filistin'de apartheid karşıtı mücadelenin de alameti farikasıdır. Bu mücadele, 131 yıl önce ilk Siyonist koloninin kurulmasına kadar götürülebilir ve 1948'de ırkçı İsrail devletinin bu sömürgeci yatırımın zirvesi ve vücut bulması şeklinde kurulması ve 1967'de Filistin'in geri kalanını işgal ederek bu devletin müteakip yayılması ile ileriye doğru dev bir sıçrayış göstermiştir.

Günümüzde yeryüzündeki 11 milyon Filistinliden 7 milyonu mültecidir veya yerinden edilmiştir. Filistinli mülteciler, BM istatistiklerine göre dünya genelindeki tüm mültecilerin üçte birini teşkil ediyor. Ancak biz iyimseriz ve değişimin eli kulağında olduğuna inanıyoruz.

Değişimin Eli Kulağında

Bizler, birçok ve büyük ölçüde başarılı ayaklanmalardan (1881'de başlayıp 1920, 1929, 1936, 1972, 1987 ve 2000'lerden geçti) oluşan kendi tarihimizden çıkardığımız olumlu yaklaşımla ayakta duruyoruz. Bizler, on yılların etnik temizlik girişimlerinden sonra halen Filistin'in nüfusunun (5,5 milyon Filistinli, 5,5 milyon İsrailli Yahudi) yarısını oluşturan halkımızın sumud'u yani sebatı ile ayaktayız.

Hiç şüphesiz, Oslo Anlaşmalarının halk direnişini nasıl sakatladığını düşündükçe kahroluyoruz. Bu öngörülebilir bir gelişmeydi ve İsrailli müzakereci Dore Gold'un 1995'te The Jerusalem Post'a söylediği gibi niyet, “Batı Şeria'da psikolojik bir gerçeklik yaratmaktır. İlk kutlamalardan sonra Filistinliler kendilerini bir dereceye kadar kantonlaştırmaya hapsolmuş bulacaklar.”

Ancak durmaksızın dönüşen yeni direniş biçimlerine gururla bakıyoruz. Bu direnişi ruhunun son tezahürü, -bu yıl 15 Mayıs'ta olduğu gibi Nakba Günü geri dönüş yürüyüşleri sırasında – topraklarımıza ve evlerimize göre dönme girişimleri ve Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan Gazze'ye Özgürlük Filosu'dur. Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketinin büyümesiyle yürekleniyoruz.

Bir şeyleri ahlaki ve direngen yöntemlerle değiştirmek konusunda bireysel ve kolektif sorumluluğumuz vardır. Dr. Martin Luther King Jr. şöyle demişti: “Bir şerri edilgenlikle kabullenen biri o şerri işleyen kadar buna bulaşmış demektir. Şerri ona karşı çıkmaksızın kabullenen gerçekte onunla işbirliği yapıyordur..”

Diğer seçeneklerin felaket derecede olumsuz oldukları kanıtlanmıştır: politikacılara (seçilmiş veya kendi kendini tayin etmiş) askeri kapasitelerin değişmesinin yaratacağı, önceden kestirilemeyen olaylara bel bağlamak – kitle imha silahlarının geliştirilmesini küçük devletler ve devlet dışı aktörler için bile görece kolay kılan gelişmiş bilim çağında tehlikeli bir gelişme bu. Kimse kendini aldatmasın: büyük bir meydan okumaya yaklaşıyoruz. Bu, sivil toplumun, bu güçlü ve direngen halk direnişi taktikleri uyguladığı için mücadeleyi kazanacağı sivil bir meydan okuyuş olabilir veya konvansiyonel askeri güçlere karşı koymak için modern teknolojiyi kullanan silahlı isyan yoluyla gerçekleşebilir.

Yerel diktatörlüklere meydan okuma konusunda Mısır ve Tunus'ta sivil direnişin gücünü gördük. Sömürgeciliğe karşı, Cezayir'de (1960'larda kurtuldu) ve Güney Afrika'da (daha yakın bir zamanda) halk mücadelesinin ve silahlı mücadelenin bir bileşimi başarıyla meydan okudu. Fakat Güney Afrika'da sivil meydan okuyuşun ve silahlı ayaklanmanın bu bileşimi, uluslararası sivil katılımla gelişti. Her durum benzersizdir ve bizim buradaki yerel tarihimiz ve bu yaklaşan meydan okuma da Filistin'e özgü ve diğer yerlerdekinden farklı olacaktır.

Bizleri Ayırma Girişimlerini Kabul Etmeyeceğiz

Özgürlüğe doğru bir sonraki adımımız, yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun bizleri Filistin'de ziyaret etmek için Tel Aviv'e uçmayı planladıkları 9-16 [Temmuz] tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan bir dizi etkinliktir. Uluslararası toplum, yurtdışından ziyaretçi kabul etmeye yönelik temel insan hakkımızı tanımalı ve kendi vatandaşlarının Filistin'e taciz edilmeksizin seyahat etme hakkını desteklemelidir.

Özgürlük Filosu'nun denize açılmasındaki gecikmeden dolayı bu iki inisiyatif zamansal olarak çakışabilir. İsrail bizi tecrit etmeye çalıştıkça biz de dürüst insanlar olduğunuz için sizleri açıkça ve gururla bize katılmaya davet ediyoruz. Bizleri ayırma girişimlerini veyahut sizleri alışık olduğunuz kadar dürüstçe konuşmamaya zorlama çabalarını kabul etmiyoruz.

Misafirler, Filistin misafirperverliğinin ve bir ağ kurma, kardeşlik programının ve Filistin kasaba ve köylerinde gönüllü barış çalışmasının keyfini sürecek. Avrupa ve Birleşik Devletler'deki aktivistler delegasyonlar örgütledi ve uçuşlarını ayırttı. Fakat ister bu girişimlerin veya diğerlerinin gönüllüsü veyahut katılımcısı olun, anahtar kelime katılmaktır. Her yerde tiranlığa karşı süren devrimler var. İnsan ruhu sonsuza kadar zincire vurulamaz. Hepimiz bu özgürlük mücadelesine katılmalıyız, çünkü suskunluk aslında suç ortaklığıdır.

Mazin Qumsiyeh Filistin Adalet Ağı’nın (PalestineJN.org) uluslararası koordinatörü ve Beytülahim Üniversitesi profesörlerindendir ve Filistin’de Halk Direnişi adlı kitabı kaleme almıştır.

Filistin İçin İsrail'e Karşı Boykot Girişimi tarafından Electronic Intifada sitesinden çevrilmiştir.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basında MazlumderTarih 2011-07-08
Okunma Sayısı : 1068
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Şems-i Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak Adalet İşhanı Kat:1 No: 12 Daire 109 Karatay KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 3776603

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari