“ANDIMIZ” KALDIRILMALIDIR.

"Andımız Kaldırılsın" kampanyası 12 Haziran 2009 tarihinde, MAZLUMDER tarafından başlatılmıştı.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılının ilk günü olan bugün yine bu haksız uygulamayı kınıyor, bu temel hak ihlaline dikkat çekiyoruz.

İlköğretim okullarında her sabah derse başlamadan okutulması mecburi olan “andımız”, 1930’lu yıllarda faşist ve nasyonal sosyalist diktatörlükler döneminin bir yansıması olarak Türkiye’de de uygulamaya konulmuştur. 12 Eylül darbesi döneminde bazı ilaveler yapılan “andımız” hakkında halen aynı uygulama devam etmektedir.

Diktatörlük dönemlerinin kalıntısı “resmi ideoloji” artık nbütün dünya ülkelerinin anayasalarında yer almamaktadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti anayasası halen bünyesinde “resmi ideoloji” barındıran ve içeriği bu ideolojiye göre belirlenen bir anayasadır.

Diktatörlüklerin yıkıldığı, halkların “resmi ideoloji” dayatmalarından kurtulduğu, globalleşen yeni dünyada Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında resmi ideoloji bulunması, bu ideolojik yapılanmanın göstergesi “andımız” ın halen zorla okutulması bariz hak ihlalleri içermektedir.

“Andımız”, içeriği itibarıyla hem inançlara aykırı ifadeler taşımakta, hem ırkçılık vurgusu ile ayrımcılık tohumları ekmektedir.

Hiçbir ırkın, başka ırklar üzerinde bir üstünlüğü olmadığı tartışmasızdır. Sadece ırkından dolayı insanların yüceltilmesi veya aşağılanması kabul edilemez. Arap, Kürt, Çeçen, Çerkez, Abaza, Gürcü, Boşnak… Bir sürü ırktan vatandaşların çocuklarının devam ettiği ilköğretim okullarında bu çocuklara “Türküm…” diye and içirmek devlet eliyle yapılan bir ırkçı bir uygulamadır.

Irkları ve kültürleri farklı olan çocuklara okutulan bu ayrımcı, dışlayıcı, “ant”, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu birçok sözleşmeye aykırıdır. En başta temel Hukuka aykırıdır. Farklılıkları yok sayan ırkçı dayatmanın, militarist toplum kurma özleminin ürünüdür.

Mazlumder, inanç, kültür, ırk yönünden hak ihlalleri içeren, anne, baba ve çocuklarının rızaları alınmadan zorla ilköğretim okullarında okutulan “andımız” ın kaldırılması için bütün hukuki zeminlerde mücadele etmeye kararlıdır.

Bu vesileyle bugün başlayan 2011-2012 eğitim- öğretim yılının baskı ve dayatmaların olmadığı, hak ihlallerinin yaşanmadığı, hak ve hukuk çerçevesinde bir yıl olmasını temenni ediyor, bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Mazlumder Konya Şube Başkanı

Derviş Argun

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basında MazlumderTarih 2011-09-20
Okunma Sayısı : 1023
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Şems-i Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak Adalet İşhanı Kat:1 No: 12 Daire 109 Karatay KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 4351153