MAZLUMDER Konya Şube Başkanı Derviş Argun;un "Yaz Genelgesi" konulu basın açıklaması

 

GENELGE, DARBE ÜRÜNÜ YÖNETMELİĞE DAYANMAKTADIR.
 
            28 Şubat darbesi sonrasında Türkiye’de yaşanan pek çok mağduriyetle birlikte, başörtüsü yasağı, ikna odaları, disiplin cezaları, öğrencilikten ya da işten atılmalar ile bireylerin temel hak ve hürriyetlerinden olan eğitim hakkı, çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakları ve inanç özgürlüğü hakları fiili ve keyfi bir yasak ile gasp edilmiştir.
            Muhaliflerini bastırmaya ve yok saymaya, onlara hadlerini bildirmeye çalışan, tepeden inmeci, güç  odakları, çeşitli hukuksuzluklarla ve uydurdukları kamusal alan kavramı ile bu yasakların kapısını            aralamıştı. Türkiye pratiği, kamusal alan dayatmaları ile başlayan süreçte, genelgeler, yönetmelikler,      iç tüzükler ve mahkeme kararları ile gayrimeşru ve hukuksuz bir sürecin bugüne kadar yaşandığı bir  pratiğe dönüştü.
            Geldiğimiz noktada, bir yıldır atılan olumlu adımlar üzerine, kamusal alan ve getirdiği yasaklarla  hesaplaşılacağı umudu taşımaya başlamışken, yine bir genelge ile tüm iyileşmelerin geride             bırakılabileceğine şahit olduk… İçişleri Bakanlığı, darbe döneminin sancılarını hatırlatacak bir genelgeye         imza atmış bulunmaktadır.
            Kamu kurum ve kuruluşlarının yaz dönemine uygun kılık- kıyafet uygulamalarını içeren ve 81 il valiliğine gönderilen genelge; başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar içermektedir. Kamu    personelinin başının tamamen açık olacağı belirtilen genelge; ilahi ve beşeri hukuk kurallarına aykırı,       kompleksli ve yaranmacı bir yaklaşımın ürünü olup, başka akılların etkisiyle ve korkusuyla           yayımlanmıştır. Yine bu genelge iktidar olmakla muktedir olmak arasında sıkışmışlıktan mülhem          ilkel bir vesikadır.
            Her türlü ayrımcılıkla mücadele edeceğini kamuoyu önünde dillendiren hükümetin, bakanlar        kurulu kararı ile uygulamaya koyduğu bu baskıcı ve yaranmacı uygulama her türlü ayrımcılığın her an     ve yeniden uygulanabileceğinin bir göstergesidir.
            Kamuda sürekli ve kalıcı başörtüsü özgürlüğü kampanya ve söylemlerinin devam ettiği şu             günlerde İçişleri Bakanlığı’nın bu tutumunu şiddetle kınıyor ve mezkur genelgenin derhal geri            çekilmesini talep ediyoruz.
                MAZLUMDER olarak, kamusal alan tartışmalarının topluma yaşattığı enerji kaybının             giderilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; müstakbel anayasada, çalışma hakkı, eğitim         hakkı, seçme ve seçilme haklarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması, mezkur hakların                sınırlandırılamayacağı hususunun anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ve söz           konusu                Genelge’nin ivedi olarak geri çekilmesi hususunu ilgililere ve kamuoyuna duyuruyoruz.
 
MAZLUMDER Konya Şube Başkanı
Derviş Argun
 
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2013-05-25
Okunma Sayısı : 1452
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Şems-i Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak Adalet İşhanı Kat:1 No: 12 Daire 109 Karatay KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 4493022