Bugün 10 Aralık 2019, Yine Zulüm, Yine Ölüm

Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 71. yılını yaşıyoruz.

İkinci Dünya savaşının hemen akabinde yaşanan acılara, ortak bir değerler sistemi üzerinden son vermek için kurulan BM, 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul ederek, hakların evrenselliği konusunu uluslararası alanda tescillemiştir.

Buna rağmen kurulduğu günden bu yana BM, zulmün, hak gaspının, toplu katliamların, tehcirlerin ve yaşanan çoğu uluslararası acıların merkezinde olmaya devam etmiştir.

Sözde bu değerleri savunduğunu iddia eden batı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul günü olan bugün dahi, Bosnalı Müslümanlara Srebrenitsa katliamını yaşatan canileri savunmakla meşhur, Sırp kasabı Miloseviç hayranı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat ödülü vererek,  zulmün merkezinde olduğunu tescillemiştir.

Maalesef 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde dahi, hak ve özgürlüklerin egemen olduğu evrensel bir sistem halen kurulamamıştır. İnsanların, renginden, ırkından, cinsinden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından dolayı ötekileştirilmesi, aşağılanması ve hatta cezalandırılması devam etmektedir. Her geçen gün artan bir ivmeyle, insan olmaktan kaynaklı haklar, ayaklar altına alınmakta ve buna BM eliyle uluslararası kılıflar uydurulmaktadır.

2019 yılı boyunca tüm mazlum coğrafyalarda askeri darbeler, iç çatışmalar, savaşlar ve  işgaller yaşanmaya devam etmiş ve milyonlarca insanın yaşam hakkı ihlal edilerek yerlerinden edilmiştir.

MAZLUMDER Konya Şubesi olarak, insanca yaşamın egemen olduğu, hakların ihlal edilmediği, insanların evlerinden ve yurtlarından çıkarılmadığı, inançları dolayısıyla horlanıp aşağılanmadığı bir dünya özleminde olduğumuzu bildirir, bunun mücadelesini verip takipçisi olacağımızı ilan ederiz.

Derviş Argun

MAZLUMDER Konya Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2019-12-10
Okunma Sayısı : 422
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Şems-i Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak Adalet İşhanı Kat:1 No: 12 Daire 109 Karatay KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 4493033