KONYA ŞUBE: MİLLET, KURUMLARIN ATTIĞI DÜĞÜMLERİ ÇÖZECEKTİR

MİLLET, KURUMLARIN ATTIĞI DÜĞÜMLERİ ÇÖZECEKTİR.

1982 Anayasasının darbe kalıntısı hükümlerinden kısmi iyileştirmeler içeren "Anayasa Paketi" TBMM. Tarafından kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak üzere onaylanmıştı.

Daha yasalaşma süreci tamamlanmayan bu paket Ana Muhalefet Partisi öncülüğünde Anayasa Mahkemesine taşındı.

Anayasa Mahkemesi, 07.07.2009 tarihli kararı ile paketin bazı maddelerine müdahale etti, bazı ifadeleri iptal ettiğini açıkladı.

Anaysa Mahkemesi daha önce, 367 kararı, 411 kabul oyu ile çıkan Yüksek Öğretimdeki Başörtüsü düzenlemesi ve asker kişilerin askeri suçlar dışındaki suçlarının adli mahkemelerde görülmesine ilişkin kararlarında gösterdiği yaklaşımını devam ettirdi. Meclisin iradesine müdahale edici, adeta yasama yetkisini kendinde gören yaklaşımını "Anaysa Paketi"nde de gösterdi.

Daha çıkmamış ve süreç olarak tamamlanmamış bir yasal düzenleme hakkında yapılan başvuruyu kabul etmesi, yanlıştı.

Sadece şekil yönünden inceleyebileceği Anayasa değişikliğini esastan incelemesi yanlışının devamı idi.

Bir mahkemenin kendisine ilişkin yapılan düzenleme hakkında karar vermesi, düzenlemeye müdahale etmesi ve düzenlemeyi iptal etmesi yanlışın sonucu idi.

Hükümet, bu yanlışlara karşı yasal yetkilerini kullanmalı, Anayasa Mahkemesi Kararını Resmi Gazetede yayımlamayarak yok saymalı ve meclisin yetkilerine müdahalenin alışkanlık haline gelmesinin önüne geçmelidir.

MAZLUMDER, Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendilerini Anaysa ve yasaların üstünde gören tavırlarını kınamakta, bütün kurum ve kuruluşları hukukun gereklerini yerine getirmeye çağırmaktadır.

Derviş Argun

MAZLUMDER Konya Şubesi Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-07-14
Okunma Sayısı : 938
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Abdulaziz Mah. Keykubat sok.No:1 Gazyağcı İşhanı Kat: 3 No: 9 Meram \ KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 2781945

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari