BAŞÖRTÜSÜNE SINIRSIZ, “AMA”SIZ ÖZGÜRLÜK!

 

BAŞÖRTÜSÜNE SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK!

Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılıp, 27.11.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK” bir takım iyileştirmeler yanında, başörtüsü yasağının devamını sağlar şekilde karşımızda durmaktadır.

Bahse konu, MEB’e bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları belirleyen yönetmelik, bir taraftan “Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir.” hükmünü içermesine rağmen diğer taraftan “Öğrenciler okul içinde baş açık olarak bulunur.” hükmünü içermektedir. Kız öğrencilerin sadece, İmam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebileceği hükmünü içeren yönetmelik köhne bir yasağı halen diri tutmaktadır.

Haksız ve hukuksuz yasağın devam etmesinin önünü açmaktan başka işe yaramayacak olan bu yasakçı yönetmelik, imam hatip okulları ve diğer okullar ya da kuran dersleri ve diğer dersler ayrımı yaparak düalist bir bakışı ve seküler bir mantığı ele vermektedir.

Ülke insanının taleplerini karşılamaktan uzak olan bu yönetmelik bir akıl tutulmasının ürünüdür. Resmi ideolojiye uygun kafalar yetiştirmekten öte bir anlam taşımayan, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile tek tipleştirilmiş zorunlu eğitim ile her çocuk cendereye alınmaktadır. Hem belli bir ideolojinin gömleği ailelerin inançları hilafına zorla çocuklara giydirilmeye çalışılmakta hem de en makul talepler bile yok sayılmaktadır.

Devletin, çocukları “zorla eğitmek” gibi bir görevinin olmadığını, devletin vereceği öğretimin ise ideolojik ve sübjektif olacağını vurgularken; eğitimle ilgili bütün sorunların anası olarak gördüğümüz “Tevhid-i Tedrisat” Kanunu kaldırılmalıdır.

Başörtüsüne sınırsız, ama’sız özgürlük diyoruz.

MAZLUMDER olarak, verilen zorunlu eğitime Başörtüsü ile katılmak isteyen çocukların; öğretmen ve idare baskısına maruz kaldığı, tecrit edildiği, yıldırma amaçlı olarak başka okullara sevk edildiği, arkadaşlarının önünde küçük düşürüldüğü ve arkadaşları tarafından baskı altına alındığı, dövüldüğü/dövdürüldüğü, ailelerinden alınacakları yönünde tehditlere maruz bırakıldığı bir sistemde fiilen zaten uygulanan ufak tefek iyileştirmelerin birer nimet bahsi olarak sunulmasını kınıyoruz.


Mazlumder Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve GYK Üyesi

Dr. Hasan Hüseyin Uysal

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2012-11-29
Okunma Sayısı : 394
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Abdulaziz Mah. Keykubat sok.No:1 Gazyağcı İşhanı Kat: 3 No: 9 Meram \ KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 2781948

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari