28 ŞUBAT, KÖTÜ BİR TARİHİN 10. YILDÖNÜMÜ
28.02.2007
28 ŞUBAT, KÖTÜ BİR TARİHİN 10. YILDÖNÜMÜ

28 Şubat 1997 tarihinde toplanan MGK. öncesi başlayan, sonrasında bir devlet politikası olarak ve artarak devam eden olaylar ve uygulamalar insan hak ve özgürlüklerine büyük bir darbe vurmuş, hukuk devleti anlayışında geriye gidişe neden olmuştur.

Binlerce öğrenci dayatmalara muhatap olmuş, hukuksuz dayatmalar sonucu öğrenim hakları ellerinden alınmıştır. Çok sayıda insanın keyfi dayatmalarla çalışma hakları ellerinden alınmış, işlerinden uzaklaştırılmıştır. Baskı ve dayatmalar sadece öğrenim ve çalışma özgürlükleri alanında kalmamış, ifade özgürlükleri, örgütlenme özgürlüklerine de büyük darbeler vurulmuştur. Bir derneğe veya vakıfa bağışta bulunan insanlar suçlu muamelesine tabi tutulmuş, soruşturmalara maruz kalmıştır.

Ayrımcı uygulamalar toplumsal barışı olumsuz etkilemiş, yargı üzerinde oluşturulan baskılar, yargı mensuplarına verilen yönlendirici brifingler adil yargılama ve yargı bağımsızlığına ciddi zararlar vermiştir.

Özel hayatın gizliliği ilkesi keyfi izleme mekanizmaları ile yok edilmiş, özel işyerleri bile ideolojik ayrımlara tabi tutulmuş, esnafın ticari hayatı bitirilmek istenmiş, ayrımcı suçlamalarla hedef gösterilmiştir. Sendika, dernek, vakıf ve partilere yönelik baskılar himaye görmüş, demokrasinin vazgeçilmez organlarından sayılan siyasi partiler kapatılmış, insanların siyaset yapması engellenmiştir.

Gazeteler akredite uygulaması ile gazeteciler andıçlarla tanışmışlar, haber alma özgürlüğü engellenmiş, sansürcü yaklaşımlar destek görmüştür. Hukuku savunan örgütler ve kişileri yıldırmak için her yol denenmiş, insan haklarını savunan derneklere baskınlar yapılmış, aydınlara yönelik suikastler yaşanmıştır. Patronlara baskı yapılarak muhalif gazeteciler işlerinden çıkartılmıştır.

Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı yönetim anlayışı sadece kağıt üzerinde kalmıştır.

Bu kötü tarihin üzerinden on yıl geçmiş, ülkeye, ülke insanına, ülke ekonomisine, insan haklarına, demokrasi kültürüne verdiği zararlar henüz tam olarak telafi edilememiştir. Hakları ihlal edilen tüm kesimler için kapsamlı bir af çıkarılarak, yaşanan mağduriyetlerin tazmini yoluna gidilmeli, bu kötü tarihin yaşanmasına sebep olan tüm sorumlular bağımsız yargı organları tarafından derhal yargı önüne çıkarılmalı, adil bir şekilde yargılanmalı ve suçlu bulunanlara en ağır cezalar verilmelidir. Ancak böylelikle benzer kötü tarihlerin yaşanmasının önüne geçileceği unutulmamalı ve bu konularda herkes üzerine düşeni yerine getirmelidir.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2007-02-28
Okunma Sayısı : 1977
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Abdulaziz Mah. Keykubat sok.No:1 Gazyağcı İşhanı Kat: 3 No: 9 Meram \ KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 2776485

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari